Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom op www.steunpuntbewindvoering.be

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Die worden hieronder beschreven. Door louter gebruik te maken van deze website, wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Wie zijn wij?

Naam:                  Steunpunt Bewindvoering

Adres:                  p.a. Kazernevest 3 te 8000 Brugge

E-mailadres:      secretariaat@steunpuntbewindvoering.be

Doel van de website

Via de website www.steunpuntbewindvoering.be heeft u toegang tot de online diensten van het steunpunt bewindvoering, voor zover u de nodige toegangsrechten heeft.

Met deze website wil het steunpunt bewindvoering u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de verscheidene applicaties die zij aanbiedt en de nodige informatie hieromtrent verschaffen.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde personen te raadplegen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte versie heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het steunpunt bewindvoering levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet meer beschikbaar of bijgewerkt zou zijn, zal het steunpunt bewindvoering de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website en links inbegrepen kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het steunpunt bewindvoering levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het steunpunt bewindvoering niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u het steunpunt bewindvoering steeds contacteren.

De website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het steunpunt bewindvoering geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het steunpunt bewindvoering kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het steunpunt bewindvoering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie op de websites waarnaar wordt verwezen en de verstrekte informatie via het mailverkeer.

Voorwaarden voor het hergebruik (copyright)

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze website vindt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan het steunpunt bewindvoering of aan derde partijen. De informatie die u op deze website terugvindt, mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, worden aangewend.

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming vereist is, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimediamateriaal (foto’s, afbeeldingen, geluid, video’s, etc.) en software toepassingen is steeds aan voorafgaande goedkeuring onderworpen.

Het steunpunt bewindvoering behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die via deze website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Klik hier voor meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie